بدون عنوان
Installation
سومين‭ ‬دوسالانه‭ ‬مجسمه‭ ‬سازان‭ ‬ايران‭